EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

SZKOLENIE Z PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC SIEMENS

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z programowania sterowników PLC marki Siemens.

Zakres szkolenia:

Szkolenie podstawowe oraz średnio – zaawansowane z zakresu programowanie     sterowników PLC oraz paneli HMI.

Termin realizacji:

Szkolenie przewidziano na 5 dni. Termin szkolenia najbliższego – po zebraniu grupy, w marcu 2020 (minimum 8 uczestników).

Zapisy: 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: biuro@trinitec.pl

Miejsce: Mikołów (obok Katowic)  

Cena:

STEROWNIKI SIEMENS, SZKOLENIE PODSTAWOWE:  

-Przeprowadzenie szkolenia ze sterowników SIEMENS o zakresie opisanym w dalszej części oferty (5 dni)

-Zapewnienie lunchu (5 dni)

-Komplet materiałów szkoleniowych

Szkolenie dla 1 osoby:  1.990,00 PLN netto

Program szkolenia:  Szkolenie z zakresu programowania sterownika PLC SIEMENS – TIA PORTAL

1. Komunikacja i połączenie z magistralą sterownika serii S7

1.1. Konfiguracja połączeń.

1.2. Konfiguracja całkiem nowego sterownika – nadanie nowego adresu IP.

2. Środowisko TIA Portal

2.1. Wprowadzenie, opis wersji.

2.2. Tworzenie nowego projektu

2.3. Wygląd środowiska.

2.4. Odczyt i zapis projektu

2.5. Właściwości sterownika

2.5.1. Opis poszczególnych zakładek

3. Tworzenie struktury programu

3.1. Elementu struktury programu

3.2. Tworzenie bloków

4. Konfiguracja I/O

4.1. Dodanie do projektu

4.2. Omówienie i diagnostyka

5. Struktury danych

5.1. Podział

6. Dodawanie zmiennych i ich rodzaje

7. Podstawy języka LAD 7.1. Elementy

7.2. Działanie

8. Instrukcje timerów

9. Instrukcje liczników

10. Instrukcje porównań

11. Instrukcje przesunięć

12. Instrukcje logiczne

13. Instrukcje matematyczne

14. Instrukcje kontroli programu (podstawy)

15. Obsługa zbiorów danych (podstawy)

16. Podstawy języka ST

Szkolenie z zakresu programowania paneli HMI SIEMENS – WinCC

1. Pierwsze uruchomienie panelu HMI

2. Funkcje systemowe

3. Konfiguracja panelu HMI

4. Utworzenie nowego projektu

5. Wprowadzenie do środowiska WinCC

5.1. Omówienie zakładek „górnego paska”

5.2. Omówienie drzewa projektu

6. Komunikacja PLC z panelem HMI

7. Edycja i tworzenie plansz

8. Dodawanie elementów na plansze

8.1. Konfiguracja przycisków

8.2. Konfiguracja innych elementów

9. Alarmy

10. Tworzenie skryptów

11. Obsługa wielu języków

12. Wykresy i trendy

13. Praktyczne porady, ułatwienia

Harmonogram realizacji:

Szkolenie będzie trwało 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku.

Szkolenie prowadzone jest w godzinach 8 – 16 za wyjątkiem poniedziałku (rozpoczęcie o godzinie 9, zakończenie o godzinie 16) oraz piątku (rozpoczęcie o godzinie 8 i zakończenie o godzinie 15).


Organizacja szkolenia jest możliwa minimalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w czasie ważności oferty).

Szkolenie realizowane w sekcjach dwuosobowych. Przy pracy na stanowisku komputerowym – 2 osoby na 1 komputer.

Certyfikat:

Uczestnicy otrzymują certyfikat imienny uczestnictwa w szkoleniu.

Wymagania dla zamawiającego:

Realizacja projektu wymaga pełnej współpracy Zamawiającego m.in. w następującym zakresie:

-Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę na temat programowania / programowania sterowników PLC dowolnej marki / być inżynierem posiadającym umiejętność zrozumienia logiki i podstawową wiedzę z zakresu automatyki przemysłowej

-Uczestnik powinien zgłosić się na szkolenie w ustalonym czasie, punktualnie

-Organizacja hoteli / noclegów nie wchodzi w zakres oferty – Zamawiający indywidualnie zamówi i opłaci hotele dla swoich pracowników (Trinitec może wskazać odpowiednie / najbliższe hotele)

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują dodatkowo:

-1 lunch
-napoje (kawa, herbata, woda)


Wyłączenia:

Następujące pozycje nie wchodzą w zakres prac Trinitec:
-Zakwaterowania (hotele)
-Kosztów dojazdu
-Diet
-Wyżywienia (za wyjątkiem lunchu, który zapewniamy uczestnikom szkolenia)
-Szkolenia większej ilości osób niż to podano w ofercie
-Egzaminu z przyswojonej wiedzy
-Jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizacje / działania osób po szkoleniu we wdrożeniach praktycznych

Warunki płatności i rezerwacji miejsc:

Przedpłata 50% w ciągu 7 dni od zgłoszenia na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Pozostała część kwoty płatna w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. Rezerwacji miejsc dokonywać można pod adresem: biuro@trinitec.pl

Uwagi:

-Trinitec nie ponosi odpowiedzialności za niestawiennictwo uczestników w ustalonym terminie szkolenia

-W przypadku braku uczestnictwa / nie stawienia się uczestników w umówionym terminie szkolenie uznaje się za wykonane, w takim wypadku firma Trinitec nie będzie zobligowana do wykonania szkolenia powtórnie / w innym terminie

-Trinitec nie ponosi odpowiedzialności za brak przygotowania merytorycznego uczestników, szczególnie za przypadki, kiedy uczestnicy szkolenia wysłani na szkolenie przez Zamawiającego nie będą posiadali minimalnej niezbędnej wiedzy potrzebnej do przyswojenia materiału szkoleniowego. Brak podstaw wiedzy uczestników szkolenia nie może być podstawą reklamacji

-Prosimy o uważny wybór kandydatów do szkolenia – kandydaci do szkoleń średnio-zaawansowanych powinni posiadać umiejętności podstawowe, kandydaci do szkoleń podstawowych – minimalnie wykształcenie kierunkowe / doświadczenie operatorskie

-Bardzo prosimy o nie wysyłanie na szkolenia osób dodatkowych, które nie mają nic wspólnego z programowaniem sterowników PLC! (zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ w praktyce zdarzały się sytuacje wysłania przez Zamawiającego Inżyniera Mechanika bez jakiejkolwiek znajomości logiki programowania na szkolenie z zaawansowanego programowania sterowników PLC)

Zasady poufności

Żadna ze Stron nie udostępni osobom trzecim, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, materiałów lub ich części dotyczących niniejszej oferty. Wszelkie informacje, schematy, rysunki oraz próbki związane z przedmiotem niniejszej oferty pozostają własnością Strony udostępniającej. W odniesieniu do kosztorysów, rysunków, modeli, koncepcji i innych dokumentów przedstawionych w związku z ofertą Oferent zastrzega sobie prawo własności intelektualnej i prawo autorskie. Zamawiający zobowiązuje się do nieujawniania ich osobom lub stronom trzecim.

EnglishGermanCzechItaly