EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

Ogólne Warunki Zakupu

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej „OWZ”) są opublikowane na stronie internetowej Trinitec Sp. z o.o. i obowiązują Strony, tj. Trinitec Sp. z o.o. jako Nabywcę, oraz Dostawcę, w każdym przypadku zakupu przez Trinitec Sp. z o.o. towarów i usług (dalej „Zakupy”), chyba że Strony wyraźnie odmiennie uzgodniły w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Trinitec OWZ 22022021

 

EnglishGermanCzechItaly