EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

System sterowania procesami PCS7 i BATCH SIEMENS

SIMATIC PCS7

SIMATIC PCS7 jest to czołowy system sterowania procesami. Jest częścią środowiska Siemens Totally Integrated Automation (TIA – całkowicie zintegrowana automatyka). Cechuje się szerokim zakresem funkcjonalności, skalowalną architekturą i wydajnością. Zawiera komplet narzędzi inżynierskich, umożliwiających stworzenie systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacje danych, dostęp do systemu przez sieć WEB.

Przy współpracy z innymi komponentami wchodzącymi w skład środowiska TIA umożliwia przygotowanie kompletnego systemu, od poziomu zarządzania produkcją zakładu, przez sterowanie, do poziomu urządzeni wykonawczych. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie systemu kompletnego, dopasowanego do potrzeb klienta.

Dzięki komponentowi SIMATIC Route Control możemy profesjonalnie przygotować system automatyki transportu materiałów płynnych i stałych przy pomocy rurociągów lub na przenośnikach taśmowych. Tak jak cały system PCS7, system dróg stworzony przy pomocy Route Control jest skalowalny i umożliwia rozbudowę.

SIMATIC Batch

Dzięki składnikowi SIMATIC Batch przygotujemy kompletny, łatwy w obsłudze i bezstopniowy skalowalny system receptur. Znajdzie zastosowanie zarówno zakładach produkcyjnych dowolnej wielkości. Wybierając Batcha, wybieramy pewne i niezawodne narzędzie, o długim cyklu życia. (długi czas wsparcia). Przy jego pomocy utrzymujemy powtarzalność procesu, a co za tym idzie produkt o stałej jakości. SIMATIC Batch wyposażony jest w edytor receptur z graficznym interfejsem użytkownika.

EnglishGermanCzechItaly