EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

FAZA KONCEPCYJNA

Projekty, które dla których przygotowujemy koncepcje rozwiązań technicznych i wyceny są szczegółowo analizowane pod kątem wykonalności, czasu cyklu, zajmowanego miejsca, zgodności z założeniami Klienta i czasu realizacji.

Nasi Klienci już w fazie koncepcyjnej, ofertowej otrzymują od nas wizualizacje 3D, symulacje komputerowe a jeśli projekt tego wymaga również rysunki 2D pokazujące szczegóły proponowanego rozwiązania, koncepcję rozwiązania technicznego, czas cyklu i zajmowane miejsce na hali.

Nasza faza koncepcyjna składa się z następujących kroków:

– Otrzymanie zapytania ofertowego od naszego Klienta z opisem zagadnienia

– Otwarcie potencjalnego projektu w naszym systemie CRM

– Zaproszenie do analizy zapytania poszczególnych członków naszego zespołu z wykorzystaniem CRM w tym:
       
                 – Projektantów mechaniki – inżynierów pracujących w środowisku Autocad Inventor
                 – Projektów systemów sterowania pracujących w środowisku EPLAN
                 – Automatyków
                 – Robotyków
                 – Kierownika projektu

– Kolejnym etapem prac jest nasze spotkanie wewnętrzne i wymiana koncepcji, idei i pomysłów na realizację zadania (tzw „brainstorming”)

– Z wstępnej analizy projektu tworzony jest koncepcyjny schemat realizacji technicznej zadania – jest to faza „feasibility study”

– Na tym etapie zostaje przeprowadzona analiza ryzyka – pre-offer risk assesment, na podstawie której podejmujemy decyzję o dalszym rozwoju koncepcji i ofertowaniu projektu

– Jeśli analiza wykonalności projektu oraz analiza ryzyka są zakończone pomyślnie, dodatkowo wykonujemy szkic 3D koncepcji realizacji i jeśli projekt tego wymaga również symulację zasięgów / czasu cyklu robotów

– Nasze oferty dla naszych Klientów zawierają szczegółowy opis realizacji, wizualizację 3D, symulację rozwiązania, potwierdzenie czasu cyklu (wydajności stanowiska) oraz szczegółowe warunki realizacji i odbioru technicznego

– W trakcie fazy koncepcyjnej pracujemy w narzędziach inżynierskich takich jak Autodesk Inventor do szkiców 3D, Autocad do szkiców 2D, oprogramowanie do symulacji – RoboGuide (FANUC), Robot Studio (ABB) a także Process Simulate (dla pozostałych marek robotów przemysłowych)

– Prezentację naszej oferty i rozwiązania technicznego dokonujemy bezpośrednio na spotkaniu z Klientem a także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pozwalających na dostęp zdalny – powiadamy licencję WEBEX umożliwiającą organizację wideokonferencji.

EnglishGermanCzechItaly