EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

INStalacja i uruchamianie

Faza instalacji / finalnego montażu w miejscu wyznaczonym przez naszych Klientów jest realizowana po zatwierdzeniu wstępnym w naszej siedzibie (FAT).

Finalna instalacja składa się z montażu mechanicznego, elektrycznego, pneumatycznego oraz połączenia z sygnałami / infrastrukturą w hali produkcyjnej naszego Klienta.

Po zakończeniu (a często jeszcze w trakcie montażu w przypadku linii / cel podzielonych na sekcje i etapy) wykonujemy finalne uruchomienie.

 

W ramach montażu finalnego wykonujemy:

– Precyzyjny pomiar miejsca instalacji i weryfikację z dostarczonym wcześniej layoutem

– Montaż mechaniczny – w tym kotwienie do posadzki, montaż komponentów głównych i uzupełniających

– Montaż elektryczny – wykonanie wszystkich połączeń, okablowanie, montaż wtyków, konektorów, montaż koryt kablowych

– Montaż pneumatyczny (i / lub hydrauliczny) – wszystkich komponentów systemu

– Ewentualne dostosowanie do niespodziewanych wcześniej / nie oznaczonych na dokumentacji naszych Klientów warunków (ominięcie traktów kablowych / przeniesienie / modyfikacja istniejącej infrastruktury)

– Cała faza montażu finalnego nadzorowana jest zarówno przez Kierownika Projektu jak również przez Team Lidera montażu

– Finalny montaż jest realizowany przez grupę wyspecjalizowanych monterów zatrudnionych przez naszą firmę, w przypadku bardzo dużych instalacji posiadamy grupę firm współpracujących w zakresie prowadzenia prac instalacyjnych

– Finalny montaż jest jednocześnie początkiem fazy uruchomienia

 

– W ramach uruchomienia wykonujemy:

             – Uruchomienie poszczególnych modułów systemu
             – Uruchomienie i testy oprogramowania sterowników PLC, paneli HMI, robotów, innego osprzętu
             – Adaptacje i korekty oprogramowania (testy online)
             – IO testy
             – Funkcjonalność – cykl pracy
             – Optymalizacja oprogramowania
             – Finalne osiągnięcie czasu cyklu

 

Na etapie finalnego montażu i uruchomienia ściśle współpracujemy z naszymi Klientami.

Fazę finalnego montażu i uruchomienia kończy wykonanie pomiarów elektrycznych i finalny test funkcjonalny, czasu cyklu i wydajności linii (SAT), który przeprowadzamy pod nadzorem i w obecności służb naszych Klientów.

EnglishGermanCzechItaly