EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

KOMPETENCJE

Posiadamy kompetencje w procesach automatyki dla takich zadań, jak:

– podnoszenie, przenoszenie
– transport, buforowanie
– pakowanie
– paletyzacja
– obróbka (cieplna, mechaniczna)
– manipulacja ciężkimi elementami
– obsługa maszyn
– klejenie
– pomiary, pozycjonowanie, identyfikacja
– rejestracja parametrów – archiwizacja
– systemy SCADA

Oferujemy naszym Klientom kompleksową realizację:

Projektów w pełnym zakresie, w tym:

– Projektowanie nowych cel zrobotyzowanych, maszyn jednostkowych, prototypowych i innych urządzeń produkcyjnych
– Wykonywanie technicznych urządzeń prototypowych
– Kompletacje i montaż automatycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych dla różnych procesów,
– Optymalizacje procesu technologicznego lub transportowego
– Dostosowywanie urządzeń do nowych standardów i dyrektyw
– Przygotowanie urządzeń do certyfikacji CE
– Przygotowanie dokumentacji technicznych i instrukcji

Instalacji (Maszyny, Roboty, Stanowiska, Linie), w tym:

– Kompleksowe instalacje elektryczne systemów zasilania, automatyki i robotyki
– Uruchomienia i rozruchy technologiczne
– Naprawy i wymiana podzespołów lub komponentów
– Wymiana starej infrastruktury mechaniczno-elektrycznej
– Okresowe przeglądy techniczne i naprawy prewencyjne
– Uruchomienia starych maszyn
– Diagnostyka i ocena stanu urządzeń

Naszych Klientów wspieramy od początku realizacji projektu, w trakcie uruchomienia fazy gwarancyjnej
jak i usług pogwarancyjnych, oferujemy:

– Serwis, szkolenia i wsparcie techniczne
– Kompleksowe wsparcie Klienta w zakresie serwisu dostarczonych linii, maszyn, celi produkcyjnych
– Szkolenia techniczne personelu Klienta w tym szkolenia operatorów i programistów
– Wsparcie techniczne telefoniczne i mailowe
– Dedykowane umowy serwisowe

EnglishGermanCzechItaly