EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

Szkolenia z programowania robotów przemysłowych

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z programowania robotów przemysłowych różnych producentów.

W zakresie szkoleń posiadamy kursy podstawowe oraz zaawansowane programistyczne. Wszyscy nasi szkoleniowcy są wysoko wykwalifikowanymi inżynierami o bogatym doświadczeniu teoretycznym.  Nasza kadra jednak posiada przede wszystkim doświadczenie praktyczne, które nabyte poprzez rozwiązywanie problemów napotkanych podczas uruchomienia lub serwisu robotów przemysłowych u Klienta. Dostarczamy dokumentację dla celów przeprowadzenia kursu i wykorzystania jej w przyszłości. Po zakończeniu szkolenia z programowania robotów przemysłowych wystawiamy zaświadczenie imienne, które potwierdza uczestnictwo w kursie.

Zakres szkolenia podstawowego „obsługa i podstawowe programowanie robotów przemysłowych”:

Ogólny opis:

Szkolenie podstawowe z programowania robotów przemysłowych.

Szkolenie podstawowe przeprowadzamy nie tylko w siedzibie firmy Trinitec, ale również w siedzibie klienta na robotach przez niego już posiadanych. Uczestnicy kursu zdobędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa, obsługi panelu operatora, trybów pracy robota, układów współrzędnych i rodzajów ruchu robota, podstawowych funkcji programistycznych oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa (backup).

Nasi specjaliści omówią podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania robota przemysłowego. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć:

  • jak bezpiecznie poruszać się w otoczeniu robota, 
  • czym jest deadman, 
  • czym jest zatrzymanie awaryjne robota,
  • kiedy robot nie powinien się poruszać przy otwartym ogrodzeniu.

Następnie przedstawią teoretyczną wiedzę o układach współrzędnych i rodzajach ruchów robota. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną różnice między układem współrzędnych użytkownika, globalnym układem współrzędnych robota czy układem współrzędnych narzędzia. Jednocześnie korzystając z bogatego doświadczenia naszych integratorów, uczestnicy szkolenia poznają wyższość zastosowania każdego z rodzajów układów współrzędnych.

Kolejnym etapem szkolenia będzie programowanie robotów przemysłowych. Obejmuje ono tworzenie podstawowych funkcji programistycznych. Dzięki temu kursanci dowiedzą się, jak poprawnie parametryzować i definiować program, jak tworzyć pętle, warunki, selektory oraz operacje na wejściach i wyjściach. Wiedza w tym zakresie będzie przekazana za pomocą praktycznego zestawu ćwiczeń do wykonania razem z prowadzącym.

Nie zabraknie również informacji oraz ćwiczeń pokazujących, jak tworzyć kopie bezpieczeństwa lub jak odzyskiwać dane z wcześniej przygotowanej kopii.

 

W przypadku przeprowadzenia szkolenia na zrobotyzowanych celach zaprojektowanych i wykonanych przez firmę Trinitec będzie ono obejmowało również:

  • przedstawienie obsługi maszyny, 
  • objaśnienie panelu operatorskiego pod kątem obsługi robota, 
  • szczegółowe omówienie działania programów zaimplementowanych na robotach oraz przedstawienie możliwych wariantów ich działania.
Zakres szkolenia zaawansowanego „zaawansowane programowanie robotów przemysłowych”:

Zaawansowane szkolenie z programowania robotów przemysłowych

Szkolenie zaawansowane odbywa się w siedzibie firmy Trinitec, a warunkiem uczestnictwa w kursie zaawansowanym jest wcześniejsze odbycie kursu w zakresie podstawowym. Na kursie zaawansowanym uczestnicy kursu poznają zaawansowane funkcje programistyczne, nauczą się jak ustawić komunikację między robotem a urządzeniem zewnętrznym oraz poznają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

Korzystając z doświadczenia integratorskiego naszych szkoleniowców, kursanci nauczą się:

  • jak skomunikować robota z zewnętrznym sterownikiem PLC,
  • jak zdalnie uruchomić program robota,
  • jak wymieniać niezbędne dane pomiędzy urządzeniami.

Dyrektywa maszynowa wymaga obecnie na integratorze zastosowanie systemu bezpieczeństwa uniemożliwiającego robotom wyjazd poza ogrodzenie. Uczestnicy kursu nauczą się, jak definiować strefy bezpieczeństwa by ich maszyny spełniały aktualne wymogi bezpieczeństwa.

Zaawansowane funkcje programistyczne takie jak ruch inkrementalny, korzystanie ze zmiennych przy programowaniu dojazdów, wywoływanie kilku programów równolegle czy parametryzacja obciążenia ramienia robota – wszystkie te zagadnienia zostaną wyjaśnione podczas kursu zaawansowanego programowania robotów przemysłowych.

EnglishGermanCzechItaly