EnglishGermanCzechItaly
Tel. +48 32 790 42 19         Email: biuro@trinitec.pl

SZKOLENIA

Każda  z naszych maszyn i linii zrobotyzowanych jest dostarczana ze szkoleniem dla personelu Klienta.

Oferujemy dwa poziomy szkoleń oferowane w zakresie dostawy urządzeń: szkolenia operatorskie oraz szkolenia programistyczne, zaawansowane.

 

W ramach szkolenia operatorskiego szkolimy operatorów maszyn w zakresie:

– Bezpiecznej pracy z maszyną

– Obsługi paneli HMI i układu sterowania

– Obsługi mechanicznej urządzenia / linii / celi zrobotyzowanej w zakresie zgodnym z jej przeznaczeniem

– Podstawowych zadań konserwacyjnych urządzenia w zakresie normalnego użytkowania

– Radzenia sobie z sytuacjami zatrzymania (kody błędów / możliwe sytuacje awaryjne)

 

Szkolenia podstawowe z obsługi naszych maszyn / celi / systemów zrobotyzowanych są zawsze bezpłatne i zawsze realizowane w zakresie naszych usług.

 

W ramach szkolenia zaawansowanego, programistycznego oferujemy:

– Szkolenie z zakresu programowania robotów przemysłowych (wg. marki i typu robota użytego w danym rozwiązaniu)

– Szkolenie z zakresu programowania sterownika PLC i / lub panelu HMI (wg. marki i typu sterowanika użytego w danym rozwiązaniu)

– Szkolenia zaawansowane w zakresie wymiany / komunikacji systemu z bazami danych / systemami wizualizacji SCADA i podobne w zależności od typu projektu i rozwiązania technicznego.

 

Szkolenia programistyczne są dodatkowymi szkoleniami, uzupełniającymi, prowadzonymi przez doświadczonych inżynierów dla inżynierów Klienta.

Na szkolenia programistyczne zapraszamy specjalistów Klienta – inżynierów utrzymania ruchu, inżynierów odpowiedzialnych za wdrożenia, inżynierów automatyków.

Szkolenia programistyczne są szkoleniami dodatkowo płatnymi. W przypadku zapytań ofertowych na urządzenia / linie / cele zrobotyzowane, w ramach których mają być przeprowadzone szkolenia programistyczne uprzejmie prosimy o wyspecyfikowanie takiej potrzeby w zapytaniu ofertowym.

EnglishGermanCzechItaly